top of page

Prezentarea proiectului

Proiectul, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, propune metode inovative de punere în valoare a patrimoniului, care îmbină utilizarea tehnologiei multimedia de ultimă generaţie cu dezvoltarea de noi activităţi prin implicarea specialiştilor muzeali, a meşterilor şi a producătorilor locali. Va fi organizată o expoziţie modernă, adaptată aşteptărilor publicului ţintă – tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani, centrată în jurul a 13 obiecte etnografice care au fost selectate pentru a fi restaurate, expuse şi interpretate.

 

Modul de expunere va fi unul inovativ, cu elemente de muzeotehnică moderne, iar ca mijloc de interpretare a patrimoniului se va implementa un sistem VR (realitate virtuală), o premieră pentru colecțiile în aer liber cu profil etnografic. Expoziția va fi valorificată prin derularea unui program cultural constituit din ateliere meșteșugărești și gastronomice susținute de producători locali, precum și din reconstituiri și târguri.

 

Proiectul se va desfășura în parteneriat cu Museums of South Trøndelag, Norvegia, entitate cu o vastă experiență în dezvoltarea programelor de management al patrimoniului.

 

Perioada de implementare: 1 februarie 2020 – 31 ianuarie 2022

Valoarea proiectului: 786.977,60 lei (164.567,36 euro)

Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 606.977,60 lei (126.926,99 euro)

Gospodarie Sebesu de Jos_interior (10).j
Plosca Pictata.png

DESPRE FINANŢATORI

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 - 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

 

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

bottom of page